Polstjärnan 
- det vinnande
förslaget i
arkitekt-
tävlingen