Hållbarhet & miljö

Serneke ska vara ett miljömedvetet företag där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi skall vara det självklara valet då en kund specifikt prioriterar en minimerad miljöpåverkan för sitt projekt. Vår högsta ledning prioriterar och har ansvaret för att ständigt minimera resursförbrukningen i projekten vi genomför. Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker för våra projekt baserade på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö och ekonomi.

Serneke strävar alltid efter bästa möjliga förhållande till kund, underleverantör och andra aktörer i den sektor vi agerar inom. Genom en ständig dialog och regelbundna uppföljningsmöten, garanterar vi att varje enskilt projekt följer uppsatta miljökrav. Vi arbetar utan undantag i överensstämmelse med alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen. Vår målsättning är att arbeta med ständig förbättring och på detta sätt minimera byggandets miljöpåverkan. Då miljöarbetet ständigt utvecklas på grund av nya kunskaper och tekniker håller vi oss välinformerade inom detta område.

Serneke Bygg och Serneke Anläggning är certifierade enligt ISO 14001 samt ISO 9001.