Organisation

Serneke är en rikstäckande koncern med flera verksamhetsområden som drivs i tätt samarbete med varandra. Koncernens operativa verksamhet är indelad efter både verksamhetsområde och geografisk position.

Moderbolag i Serneke-koncernen är Serneke Group AB. Under moderbolaget ligger fyra helägda dotterbolag som utgör Sernekes huvudsakliga verksamhet: Serneke Projektutveckling AB, Serneke Fastighetsförvaltning AB, Serneke Bygg AB och Serneke Anläggning AB.

Serneke har huvudkontor i Göteborg och lokalkontor i Skövde, Strömstad, Trollhättan, Alingsås, Borås, Varberg, Halmstad, Malmö, Helsingborg och Stockholm.