Samhälls-
engagemang

För Serneke är det viktigt att ge tillbaka till samhället. Detta gör vi genom att engagera oss i sponsring. Vår förhoppning är att det ska leda till ett bättre samhälle och samtidigt skapa nya möteplatser som stärker vår relation med kunder såväl som medarbetare. 

Vision
Serneke ser ett stort värde i det samhällsansvar som idrottsrörelsen bidrar med och vill på ett aktivt sätt bidra till föreningarnas arbete genom sponsring.

Mål
Bidra till ett bättre samhälle genom ett aktivt engagemang.

Ledord
Samhällsengagemang
Bredd och ungdom
Obundenhet
Långsiktighet

Våra riktlinjer
- Serneke anser inte att det är förenligt med vår vision om engagerat samhällsansvar att inskränka vår sponsring till endast en förening eller en idrott utan genom en spridning av våra bidrag hoppas vi nå fler delar av samhället. 
- Att konkurrera på planen hör till idrotten däremot har vi aldrig sett föreningar som konkurrenter om våra sponsorsbidrag utan förbehåller oss rätten att hjälpa där vi tycker att pengarna gör mest nytta utifrån vår vision om Serneke som bidragande till idrottens goda påverkan i samhället.
- Sponsorverksamheten ska följa Sernekes värderingar, etik, moral och miljöarbete. Vi tar aktivt avstånd ifrån alla former av rasism och diskriminering. 
- Att bygga något tar tid, detta är något Serneke tar fasta vid och satsar därför på långsiktiga relationer.