Värderingar & mål

Serneke är nästa generation entreprenadföretag. Detta visar vi genom att ständigt utmana och ifrågasätta de rådande branschförhållanden vi möter varje dag. Vi tror att utmanare driver utvecklingen och att nytänkande skapar effektivare och mer innovativa lösningar

Vision

Sernekes vision är att genom lönsam tillväxt utmana och utvecklas som en ledande aktör i entreprenad- och projektutvecklingsbranschen.

Affärsidé

Med mer engagemang skall vi tillsammans med våra kunder utveckla produkter som utmanar och skapar mervärden.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer energi, engagemang och ett modernare synsätt.

Våra kärnvärden

Engagemang & Mod
Vi är mer engagerade i allt vi gör. Allt går att utveckla vidare och vi motiveras av att förbättra samt tänka i nya banor. Vi känner stolthet och tar ansvar.

Enkelhet & Handlingskraft
Problem löser vi närmast källan och den snabbaste vägen till lösningen är alltid en rak linje. Vi har modet och kunskapen att göra det svåra enkelt.

Ärlighet & Respekt
Bara genom att acceptera brister och svagheter kan vi utvecklas och förtroende är något man förtjänar. Vi är alltid ärliga, mot oss själva och andra.Oavsett vem vi möter, var eller hur vi gör det så visar vi respekt. Ömsesidig respekt öppnar för dialog, samarbete och utveckling.

Visionär & Lösningsorienterad
Vi accepterar inte att frågor stämplas som problem. För oss är de en möjlighet att utveckla oss själva, vårt erbjudande och vår organisation.