Prioritet
Serneke
Arena

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg / Fastighet
Typ av projekt:
Kontor/Handel / Sportanläggning / Skolor
Projektstatus:
Färdigställda
Region:
Göteborg
Projektstart:
1 augusti 2012
Färdigställande:
Sommaren 2015
Kund:
Egentuvecklat projekt med bl a Sodexo, Nordic Wellness, Aspero som hyresgäster

Kontakt

Ulrika Sandford

  • Marknadsansvarig - Prioritet Serneke Arena
  • ulrika.sandford@serneke.se

  • Krutvägen 2-4, 415 28 Göteborg
  • 0704-31 72 08