Svenska Mässan
Vi har ingått ett samverkansavtal med Svenska Mässan för att påbörja planeringen av ett utvecklingsprojekt som rör befintliga fastigheter och utbyggnader i...

Serneke Goals

Serneke People - Jesper Hartelius

 

SRNKE B

-1,60 (-2,92%)
53,2 SEK

Vi håller på med
långsiktig hållbarhet

Söker du bostad?

Sernekebostad.se