Svenska Mässan
Vi har ingått ett samverkansavtal med Svenska Mässan för att påbörja planeringen av ett utvecklingsprojekt som rör befintliga fastigheter och utbyggnader i...

Serneke Goals

Serneke People - Jesper Hartelius

 

SRNKE B

0,30 (0,492%)
61,3 SEK

Vi håller på med
långsiktig hållbarhet

Söker du bostad?

Sernekebostad.se