Almedalen 2019

Serneke är på Almedalsveckan i Visby 30 juni – 7 juli. Vi är där för att knyta kontakter, delta i debatter kring samhällsbyggnadsfrågor och såklart berätta om vilka vi är och vad vi kan erbjuda.

Sett till antal programpunkter är frågor som handlar om byggande några av de viktigaste i Almedalen. Nästan 10 procent av de totalt 4 000 programpunkterna relaterar till samhällsbyggnadsfrågor. Därför är det självklart att Serneke också deltar i samtalet. Vi genomför även ett seminarium på temat:

Kan man bygga för bättre folkhälsa? Och vem ska i så fall göra det? 

1 juli, 14:15-15:00. Strandvägen 4.

Bristen på idrottsanläggningar är stor, framförallt i våra växande storstäder. Samtidigt är alla överens om att folkhälsan hotas av en stillasittande livsstil och att idrotten även kan bidra till integration. Hur kan samhällsplaneringen vända utvecklingen? Och vem ska ta ansvaret för investeringarna?

Panelen består bland andra av Ola Serneke, koncern-vd Serneke, Carolina Klüft, verksamhetschef, Generation Pep, Monica Von Schmalensee, arkitekt, partner, White Arkitekter och Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, Järfälla komun.

Läs mer om seminariet.   

Vi deltar även i seminarierna: 

Gårdsten – från särskilt utsatt område till särskilt uppskattat. Hur kan fler områden ta efter?

Hur kan staten bidra till att möjliggöra helt nya hållbara städer?

Möt oss på Dagens Nyheters arena!

 

Strandvägen 4

Läs mer

Bygga med idrotten i centrum

Läs mer

För mer information, kontakta:

Catharina Gorthon

  • Marknadschef
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0728-55 63 01

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0768-68 11 37