Aktiespararprogram

Genom målmedvetet arbete har vi utmanat byggbranschen och vi är idag ett av Sveriges snabbast växande bolag. Men hit hade vi aldrig nått om det inte vore för våra medarbetares engagemang, mod och handlingskraft. Vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Som en del i det har vi infört ett förmånligt aktiespararprogram för våra anställda.  

Medarbetare ges möjlighet att investera i aktier i Serneke. Löptiden för programmet är tre år och de anställda som behållit aktierna samt varit anställda under hela perioden erbjuds vederlagsfritt en aktie för varje två egna aktier. Går det bra för Serneke kan medarbetaren erbjudas ytterligare en aktie för varje två egna aktier och således fördubbla antalet aktier.

– Våra medarbetare och vår unika företagskultur är nyckeln till vår framgång. Engagemang och delaktighet har alltid präglat Serneke och för att stärka detta och skapa förutsättningar för fortsatt framgång har vi lanserat ett nytt delägarprogram.

 

Så här fungerar det!

 

Jobba hos oss

Läs mer och ansök