Fastighet

Krister Johansson

 • VD, Fastighet
 • fornamn.efternamn@serneke.se

 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 53

Sven Prytz

 • Förvaltningschef
 • fornamn.efternamn@serneke.se

 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0728-55 63 11

Rickard Edlund

 • Fastighetsutvecklare
 • fornamn.efternamn@serneke.se

 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-31 72 80

Martin Bergström

 • Fastighetsutvecklare
 • fornamn.efternamn@serneke.se

 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0702-87 58 14

Anders Pettersson

 • Fastighetsutvecklare
 • fornamn.efternamn@serneke.se

 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0727-19 32 00

Ulrika Sandford

 • Marknads- och Kommunikationsansvarig
 • fornamn.efternamn@serneke.se

 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0704-31 72 08

Johan Jansson

 • Driftansvarig - Prioritet Serneke Arena
 • fornamn.efternamn@serneke.se

 • Krutvägen 2-4, 415 28 Göteborg
 • 0704-31 72 53

Sandra Ryberg

 • Driftansvarig - Säve flygplats
 • fornamn.efternamn@serneke.se

 • Säve Flygplatsväg, 423 73 Säve
 • 0708-64 37 93