Fastighet

Krister Johansson

 • VD, Fastighet
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 53

Linda Svedborg

 • Affärsutvecklingschef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0700-88 96 03

Rickard Edlund

 • Projektchef, Väst
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-31 72 80

Martin Cullin Persson

 • Projektchef, Syd
 • Östergatan 18, 211 25 Malmö
 • 0700-88 96 05

Sven Prytz

 • Förvaltningschef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0728-55 63 11