Karlastaden

Patrik Lindström

 • VD, Projektutveckling
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 42

Fredrik Lindh

 • Projektchef, Projektutveckling
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-31 51 25

Magnus Eckert

 • Projektchef, Anläggning
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0730-82 89 37

Rickard Edlund

 • Projektchef, Fastighet
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-31 72 80

Fredrik Karlsson

 • Chef kommersiella transaktioner
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-76 31 27

Rickard Hellemar

 • Chef Fastighetsbildning
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0705-86 08 87

Johan Live

 • Pressansvarig
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0768-68 11 37