Karlastaden

Christer Klint

 • Affärs- och projektutvecklingschef
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0703-40 34 10

Davor Sinik

 • Regionchef Speciella Projekt
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0761-72 02 80

Nikola Jovetic

 • Arbetschef Speciella Projekt
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0704-45 50 24

Fredrik Karlsson

 • Affärsutvecklare
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-76 31 27

Fredrik Lindh

 • Senior projektutvecklare
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-31 51 25

Patrik Abrahamsson

 • Kalkylansvarig
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0761-63 51 18

Johan Graffner

 • Arbetschef, Väst
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-31 72 52

Martin Bergström

 • Fastighetsutvecklare
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0702-87 58 14

Rickard Hellemar

 • Projektutvecklare
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0705-86 08 87

Mathias Jansson

 • Projektutvecklare
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0736-67 74 19

Jonas Lundmark

 • Projektutvecklare
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0704-45 50 31

Jennie Tjulander

 • Bitr. projektutvecklare
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0704-31 72 40

Ulrika Sandford

 • Marknads- och Kommunikationsansvarig
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0704-31 72 08

Johan Live

 • Pressansvarig
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0768-68 11 37

Jenny Björkman

 • Sälj- och marknadskoordinator Karlastaden
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0720-02 04 28

Caroline Persson

 • Kund- och inredningsansvarig Karlastaden
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0728-55 63 17