Karlastaden

Daniel Åstenius

 • VD, Karlastaden
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 03

Patrik Lindström

 • Vice VD Sverige, Projektutveckling
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 42

Fredrik Karlsson

 • Affärsutvecklare
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-76 31 27

Rickard Hellemar

 • Senior Projektutvecklare
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0705-86 08 87

Magnus Eckert

 • Arbetschef, Göteborg
 • Karlavagnsgatan 7, 417 56 Göteborg
 • 0730-82 89 37

Johan Live

 • Kommunikationschef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0768-68 11 37