Koncernledning

 

 

Michael Berglin

 • tf VD Serneke Group
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 39

Ola Serneke

 • VD, Serneke Invest
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 05

Anders Arfvén

 • VD, Serneke Sverige
 • Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm

Anders Düring

 • CFO
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0708-88 77 33

Jonas Fjellman

 • HR-chef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 65

Robin Gerum

 • Affärsutvecklingschef
 • Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm
 • 031-712 97 00

Daniel Modéus

 • Chefsjurist
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-98 76 33

Kom i kontakt med VD eller styrelsen

Välkommen att kontakta Therése Nilsson, VD-assistent. 

therese.nilsson@serneke.se
031-712 97 05.