Ledning

Ola Serneke

 • Koncern-VD
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 05

Michael Berglin

 • Vice VD
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 39

Anders Düring

 • CFO
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0708-88 77 33

Komma i kontakt med VD eller styrelsen

Välkommen att kontakta Therése Nilsson, VD-assistent. 

therese.nilsson@serneke.se
031-712 97 05.

Daniel Åstenius

 • VD, Bygg
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 03

Fredrik Jonsson

 • VD, Anläggning
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 52

Patrik Lindström

 • VD, Projektutveckling
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 42

Jonas Fjellman

 • HR-direktör
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 65

Robin Gerum

 • Affärsutvecklingschef
 • Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm
 • 031-712 97 00

Daniel Modéus

 • Chefsjurist
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-98 76 33