Projektutveckling

Patrik Lindström

 • VD, Projektutveckling
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 42

Krister Johansson

 • Vice VD, Projektutveckling
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 53

Stephan Åkerlund

 • Affärsutvecklingschef
 • Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm
 • 0705-53 80 36

Linda Svedborg

 • Kund & Marknadschef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0700-88 96 03

Pär Falk

 • Regionchef, Väst
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-23 97 54

Jonas Håkansson

 • Regionchef, Syd
 • Östergatan 18, 211 25 Malmö
 • 0739-76 94 57

Kristina Börjesson

 • Senior affärsutvecklare
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-31 51 68

Charlotte Petzell

 • Marknadschef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-56 95 25

Sven Prytz

 • Förvaltningschef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0728-55 63 11

Linda Schuur

 • Affärsutvecklare
 • Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm
 • 0706-75 12 28

Lisa Andersson

 • Business Controller
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-72 51 72