Stabsfunktioner

Anders Düring

 • CFO
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 61

Jonas Fjellman

 • HR-direktör
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 031-712 97 65

Daniel Modéus

 • Chefsjurist
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0707-98 76 33

Tomas Järund

 • Kommunikationschef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-45 50 87

Marcus Westman

 • Redovisningschef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0720-15 24 38

Niclas Ölander

 • IT-chef
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0704-31 51 51

Johan Live

 • Pressansvarig
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0768-68 11 37

Niklas Skändlagård

 • Personalansvarig yrkesarbetare
 • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
 • 0708-99 25 88