Serneke bygger nytt campus för Bäckängsgymnasiet i Borås

2024-06-25

Serneke har tecknat avtal med Borås stad om att bygga om och till Bäckängsgymnasiet i Borås. Ordern är värd cirka 130 miljoner kronor.

När Bäckängsgymnasiet ska utöka antalet elever från dagens 1 400 elever till 1 750 ska ett nytt campus bildas genom att dels bygga om nuvarande lokaler, dels genom att gymnasiet utökar med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan och i gamla Caroliskolan i det intilliggande kvarteret Nornan.

Entreprenaden omfattar byggnation av ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök och matsalar är underdimensionerade och ska rivas. Tillskapandet av nya lokaler för detta sker på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även befintliga lokaler på Bäckängsgymnasiet byggs om, där bland annat dagens danssalar byggs om till kemisalar samt en utökning görs av centralkapprummet.

– Vi ser fram emot att komma igång med arbetena för att skapa ett nytt campus på denna anrika skola som vi tidigare varit engagerade i att renovera, säger Peter Andersson, arbetschef på Serneke Sverige.

Inledande markarbeten inleds under sommaren och byggnation av nya lokaler startar till hösten. I augusti 2027 beräknas de nya lokalerna stå klara för gymnasieeleverna.

 

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Peter Andersson

  • Arbetschef, Borås/Alingsås
  • Humlegatan 15, 504 51 Borås
  • 0704-31 51 17

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden