Serneke Group säljer entreprenadverksamheten till investmentbolaget Mutares

2024-06-28

Serneke Group AB (publ) ("Serneke Group") har idag ingått avtal med det tyskbaserade investmentbolaget Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares") om försäljning av entreprenadverksamheten genom överlåtelse av samtliga aktier i Serneke Sverige AB ("Bolaget"). Bolaget värderas till cirka 1,5 miljarder kronor. Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor innan justeringar med hänsyn till Bolagets balansräkning vid tillträdet, varav 25 miljoner kronor utgör kontant ersättning. Resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas genom en revers. Regleringen av reversen avses att användas för att amortera skuld. Tillträdet är villkorat av bland annat regulatoriska godkännanden och beräknas ske i slutet av tredje kvartalet eller i början av fjärde kvartalet 2024.

Serneke Sverige AB är en väletablerad aktör på den svenska byggmarknaden med intäkter om cirka 7,9 miljarder kronor under 2023 och har för närvarande 750 anställda. Bolaget har en diversifierad orderstock av byggprojekt inom samhällsfastigheter och infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter till både offentliga och privata beställare. Verksamheten är indelad i de tre regionerna Väst, Syd och Öst med huvudkontor i Göteborg.

Genom försäljningen renodlas Serneke Group till en projektutvecklande verksamhet. Den strategiska översyn avseende entreprenadverksamheten i Serneke Group, som annonserades av Doxa AB (publ) (”Doxa”) den 23 augusti 2023, avslutas därmed.

– Försäljningen är en viktig milstolpe och följer den affärsplan som antogs vid Doxas förvärv av Serneke förra sommaren. Vi är nöjda över att Serneke Sverige får en ny stark ägare som kan fortsätta utveckla bolagets ställning på den svenska byggmarknaden, säger Victor Persson, VD på Doxa.

Mutares är ett börsnoterat investmentbolag med huvudkontor i München och kontor i Amsterdam, Frankfurt, Helsingfors, London, Madrid, Milano, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien och Warszawa. Intäkterna för Mutares portföljbolag uppgick till cirka 4,7 miljarder euro under 2023. Portföljbolagen har totalt över 27 000 anställda. I Norden har Mutares tidigare bland annat förvärvat Frigoscandia (livsmedelslogistik), Palmia (facility management) samt Terranor (tidigare NCC Road Services).

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB legal rådgivare och Svalner rådgivare avseende skatt och finansiella frågor till Serneke Group i samband med transaktionen.

 

Victor Persson

  • VD, Group
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 070-2586375

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden