Goals by Serneke

Nästa generations sponsorskap 

Vårt sponsorskap grundar sig i att skapa rätt förutsättningar för att förverkliga mål som sätts upp av föreningar, idrottare, organisationer och evenemang. Att bygga grunden där bra saker trivs och kan växa fram, som i sin tur gynnar samhället och nästa generation.

Vi är ett byggbolag från början och vet att med ett starkt fundament kan man bygga hur högt som helst. Vad vi erbjuder är just fundamentet, där sponsortagarna står för drivet. På så sätt kan de fokusera på det de gör bäst, och vi får vara med och förverkliga detta.

Varför goals?

Vi beundrar alla som vågar gå sin egen väg. Som har drivet att fortsätta trots att andra säger att det inte går. Som är ärliga mot sig själva och andra, och som respekterar sin omgivning.

Vi tror att genom engagemang, mod och tydliga mål kommer man väldigt långt. Vi kallar därför vårt sponsorskapsprogram för Goals, just för att stödja konkreta mål för oss som företag, för samhället och givetvis för våra många sponsringsåtaganden.

Vissa kallar det CSR, men vi ser det mer som en möjlighet att uppnå gemensamma samhälleliga mål som gynnar alla.

Ansökan

Ansök om sponsorskap i fomuläret nedan. Läs igenom våra riktlinjer först och forma er ansökan utifrån dessa. 

Fungerar inte formuläret, vänligen maila uppgifterna som efterfrågas till goals@serneke.se

Riktlinjer Goals

Ladda ned / Download

Goals

117

Just nu sponsrar vi 117 föreningar och organisationer.

Tack för att du kontaktar oss! Ett fel har uppstått, vänligen försök igen senare

Ansök om sponsorskap

Serneke Allebike

IFK Göteborg

Universeum

Team Serneke