Miljömedvetna val

Miljöarbete för nästa generation

Vi strävar alltid efter att minska miljöpåverkan och ligga i framkant med utveckling av hållbara byggnader. Arbetet sker på alla nivåer i organisationen och ingår i alla våra verksamheter, från genomtänkta inköp till sortering och hantering av avfall.

Miljöcertifierade projekt

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av miljöcertifieringar i våra projekt. Genom certifieringarna underlättas det systematiska arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor hela vägen från planering till drift. Fördelarna är många, både för fastighetsägare, entreprenörer och samhället i stort.

Projekt med hållbarhetsfokus

Vi har många både pågående och avslutade projekt med starkt fokus på hållbarhet. Ett av våra egenutvecklade projekt är Brf Solkvarteret i Malmö där vi tillsammans med E.ON tagit fram flerbostadshus som nästan kommer vara helt självförsörjande på el. Detta har resulterar i att projektet prisats som Sydsveriges smartaste fastighet.

För oss ligger fokus på att hitta smarta lösningar för att minska energianvändning och transporter, resursförbrukning och avfall, vilket i sin tur resulterar i en lägre klimatpåverkan. En stor del av hållbarheten i projekten ligger i materialvalet, vilket vi lägger stor vikt vid. Två av våra projekt med fokus på hållbara material är Hjortsbergsskolan och Högstadieskolan i Arvika som vi båda bygger i trä.

Färdplaner mot klimatneutralt byggande

Vi står bakom både den nationella färdplanen för en klimatneutral byggsektor 2045 och Lokal Färdplan Malmö 2030, som beskriver hur bygg- och anläggningssektorn i Malmö ska kunna bli klimatneutral inom 10 år. 

Bygg- och anläggningsbranschen står idag för 20 procent av den totala klimatbelastningen. För att nå målet klimatneutralt byggande krävs det att alla parter i värdekedjan samverkar och hjälps åt. Därför strävar vi efter att vara klimatneutrala år 2045.

 

Vill du läsa vår Miljöpolicy? Kontakta vår KMA-avdelning så hjälper vi dig.

Klimatneutrala till 2030

 

Brf Solkvarteret

Läs mer

Högstadieskola i Arvika

Läs mer

Hjortsbergs- skolan

Läs mer

Långsiktig hållbarhet – i dag och för nästa generation