Annebergs centrum

Annebergs centrum

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun har utsett Serneke till exploatör av nya Annebergs centrum genom en markanvisningstävling. Sernekes vinnande förslag innehåller 158 bostäder i form av radhus och småskaliga flerbostadshus. Området får både bostadsrätter, hyresrätter och ett seniorboende.

– Det är väldigt roligt att vi nu får ta klivet in i Kungsbacka kommun. Anneberg har ett strategiskt starkt läge och är en av de tätorterna som Kungsbacka satsar extra på att utveckla. Här finns pendeltågstation bara två hållplatser från Kungsbacka station och 22 minuter till Göteborgs central. Så som vi utformat projektet skapar vi förutsättningar för människor att leva hållbart i flera dimensioner, säger Pär Falk, regionchef i väst för Serneke Projektutveckling.

Serneke och Kungsbacka kommun kommer nu gemensamt att ta fram ett markanvisningsavtal samt inleda detaljplanearbete. Utbyggnaden kommer att ske etappvis.

Läs mer och gör intresseanmälan på Sernekebostad.se.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Kommande
Region:
Västra Götaland

Kontaktperson

Sofia Ulm Wallin

Projektutvecklare

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg