Promenadskon

Promenad-skon

Vi bygger ännu ett projekt för Familjebostäder i den nya stadsdelen Älvsjöstaden i Stockholm. Kontraktet omfattar bland annat nyproduktion av 195 lägenheter, där även ett LSS-boende ingår. 

I januari 2017 tecknade Serneke och Familjebostäder ett avtal om att bygga Kv12 inom fastigheten Promenadskon 1 i Älvsjöstaden, den nya stadsdel där det planeras för uppemot 1 600 bostäder. Utöver lägenheter och LSS-boende bygger vi även en lokal samt garage inom fastigheten.

Kv12 är det andra kvarteret som Familjebostäder sätter i produktion inom Älvsjöstaden och är en option i det tidigare tecknade avtalet med oss gällande Kabelverket Kv2 där vi bygger 133 lägenheter, lokaler och garage.

– Det här är ett bra exempel på en option som förfinats under systemhandlingsskedet och nu mynnar ut i ett bra avtal för båda parter. När vi får chansen att komma in i ett tidigt skede kan Sernekes produktionserfarenhet tas tillvara och vi har möjlighet att skapa mervärden för våra beställare. Kul att vi fått det förtroendet från Familjebostäder och att vårt mångåriga samarbete fortsätter, säger Daniel Åstenius, VD på Serneke Bygg.

– I en så omfattande investering som Älvsjöstaden är det bra att Familjebostäder med avtalet får en stabilitet i entreprenörsrelationen när Serneke nu går vidare och bygger även etapp två, säger Håkan Siggelin, avdelningschef Projektutveckling, AB Familjebostäder

Projektet beräknas stå klart under fjärde kvartalet 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Stockholm
Kund:
Familjebostäder

Kontaktperson

Niklas Wirström

Affärsområdesutvecklingschef, Öst

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm