Åhusen

Åhusen

Tre bostadshus med 193 lägenheter kallade Åhusen blir nästa del i utvecklingen av Väsby stationsområde. Vi har undertecknat ett samverkansavtal med Väsbyhem kring entreprenaden.

Projektet genomförs i två faser där utredning, bygglovshandling och slutlig kostnad inledningsvis tas fram inför produktionsfasen.

Beställaren Väsbyhem vill bidra till att unga har möjlighet att flytta hemifrån och därför kommer flertalet av lägenheterna i Åhusen att vända sig till ungdomar och studenter. De tre huskropparna, som är placerade vid Väsbyån, innehåller totalt 193 hyresrätter, varav 155 är student- och ungdomslägenheter. Husen byggs i fyra till sex våningar.

– Detta är glädjande på flera sätt. Vi är dels glada att få förtroendet från Väsbyhem som vi ser fram emot att samverka med för första gången, dels är vi glada att kunna bidra till ungas möjlighet att få en bostad, säger Marie Engström, arbetschef på Serneke Bygg.

– I den rådande bostadsbristen är det väldigt angeläget att bidra med nya bostäder av olika slag. Att bygga bostäder för de grupper som idag har svårast att ta sig ut på bostadsmarknaden, som till exempel studenter och ungdomar, känns förstås extra roligt! Tillsammans med Serneke kommer vi ytterligare att stärka vår roll som samhällsbyggare i Upplands Väsby Kommun, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Projektet utförs som ett samverkansprojekt och har två faser: I första fasen tas utredningar, bygglovshandlingar och slutlig budget fram. Fas två består av framtagande av bygghandling och produktion. Beräknad start för fas två är andra kvartalet 2018. Åhusen beräknas stå klara år 2020.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Stockholm
Färdigställande:
2020
Kund:
Väsbyhem

Kontaktperson

Niklas Wirström

Affärsområdesutvecklingschef, Öst

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm