Kvarteret Tant Brun

Kvarteret Tant Brun

I Bromma har vi byggt 62 lägenheter för Stockholms Kooperativa Bostadsförening i Kvarteret Tant Brun. Projektsumman uppgick till ca 110 miljoner kronor.

I nya stadsdelen Annedal i Mariehäll, Bromma byggdes 62 lägenheter i en större huskropp med upp till sju våningar samt en lägre del i tre våningar.

Den gröna gården är omgiven av häckar och planteringar och erbjuder även plats för lek. Under gården finns även kvarterets garage.

Projektet påbörjades i augusti 2012 och sista inflytt skedde i december 2014.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Stockholm
Färdigställande:
December 2014
Kund:
Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Kontaktperson

Daniel Åstenius

VD, Karlastaden

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg