Barkarby City

Barkarby City

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade den 29 maj 2017 att gå vidare i planerna att tillsammans med Serneke etablera en helt ny stadsdel i Veddesta. Förutom bostäder, skola, handel och hotell blir idrottsanläggningar, med bland annat en skidslinga inomhus, en central del i planerna. I mars 2019 fick stadsdelen namnet Barkarby City. 

Det markanvisningsavtal som Järfälla kommunstyrelse beslutat om ger oss ensamrätt att under tre år förhandla med kommunen om överlåtelse och exploatering av området. Tillsammans med kommunen ska vi gemensamt ta fram en detaljplan.

I markanvisningsavtalet anges att parterna ska verka för att projektområdet planläggs för ny bebyggelse med bland annat bostäder, idrott, kontor, hotell, skola, handel och kultur. En skidslinga i inomhusmiljö ingår också i avsiktsförklaringen.

Bygger för motion och idrott
– Vi ser det som en självklarhet att tänka på folkhälsa, integration och utbildning i planeringen av bostäder och nya stadsdelar. Genom att bygga för motion och idrott i kombination med skolor, kultur och näringsverksamhet skapar vi förutsättningar för dessa aspekter. Det vill vi vara med och skapa här tillsammans med Järfälla kommun, säger Ola Serneke, VD på Serneke.

– Jag är glad att Serneke vill vara med och utveckla Järfälla med stadsmässighet och livskvalitet i ett av kommunens mest attraktiva lägen. Utöver nya bostäder och kommersiella lokaler tillförs något så unikt som en skidanläggning inomhus vilket kommer att bli en destination för besökare från hela Stockholmsregionen, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Nya kommunikationer
Markområdet för den nya stadsdelen ligger på den västra sidan av E18 i anslutning till det nuvarande Veddesta Centrum och i direkt anslutning till den nyöppnade pendeltågsstationen och tunnelbanans framtida blå linje.

Projektet möjliggör en exploatering på mellan 90 000 och 150 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea).

Ett boende med suveränt glid
I Barkarby City planerar vi för bostäder, hotell, ett ca 1,2 km långt längdskidspår under mark som är öppet hela året, butiker, service och restauranger. Planering och utformning av området pågår för fullt och försäljningen av bostäderna är planerad till andra halvan av 2020.

Läs mer och gör intresseanmälan på Sernekebostad.se.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling
Typ av projekt:
Bostadshus / Kontor/Handel / Sportanläggning / Övrigt
Byggstatus:
Kommande
Region:
Stockholm

Kontaktperson

Mats Grönlund

Projektchef

Franzéngatan 1B 6 tr, 112 51 Stockholm