Bro Prästgård

Bro Prästgård

På uppdrag av AB Upplands-Brohus bygger vi Bro Prästgård omfattande 142 hyresrätter. Projektet byggs till ett värde av cirka 203 miljoner kronor.

Bakgrunden till byggnationen är att befintliga hyreshus har inbyggda problem med radon. Fastighetsägaren AB Upplands-Brohus beslutade att istället riva husen och bygga nya. 

Lägenheterna fördelas på nio punkthus i fyra våningar och en suterrängvåning. I samband med nybyggnationen ska förbindelsen mellan bebyggelsen och närliggande park- och grönområden förbättras, samtidigt som möjligheten till utsikt mot Mälaren tas tillvara.

Illustrationsbild: Werk1

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Stockholm
Färdigställande:
Oktober 2018
Kund:
AB Upplands-Brohus

Kontaktperson

Göran Viklund

Arbetschef, Stockholm

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm