Brunnshögstorg

Brunnshögs torg

Kommunstyrelsen i Lund har nu beslutat att godkänna markanvisningen för Serneke för fortsatt utveckling av Brunnshögstorg. Tillsammans med arkitektkontoret Semrén & Månsson utvecklar vi ett nytänkande förslag till bostäder och service på 50 000 kvadratmeter kring Brunnshögstorget.

I den nordöstra delen av Lund, runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, växer den nya stadsdelen Brunnshög fram. En innovativ, inkluderande och mångfacetterad stadsdel som innehåller bostäder, service och arbetsplatser och där det på sikt kan komma att bo och arbeta uppemot 40 000 personer.

– Vi ser verkligen fram emot att få vara med och utveckla en del i ett så spännande område som Brunnshög. Här får vi chans att verkligen tänka nytt och linje med våra ambitioner att skapa socialt hållbara boendemiljöer, säger Jonas Håkansson, regionchef för Serneke Projektutveckling.

Förslaget från Serneke omfattar två kvarter med flera huskroppar av varierad storlek kring Brunnshögstorget. Kvarteren består i huvudsak av bostäder, som tillsammans med ett varierat utbud av service, kreativa mötesplatser och handel skapar synergieffekter för området och stadsdelen som helhet. För att skapa underlag för verksamheter och ett levande torg kommer cirka 50 000 kvadratmeter bostäder att skapas i tre högre hus, varav det högsta når 35 våningar.

Ambitionen är att Brunnshögstorget ska bli ett ledande exempel inom hållbar stadsutveckling och stort fokus ligger på nytänkande i arkitektur, boendeformer och socialt liv.

– Genom att stapla en blandning av boende- och upplåtelseformer tillsammans med sociala funktioner som till exempel odlingsterrasser, co-workingytor och gemensamhetslokaler uppmuntrar vi till nya former av delningsekonomier mellan de boende, säger Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén & Månsson.

Boende och allmänhet kommer att bjudas in för att i dialog med kommun, fastighetsägare och övriga intressenter studera och utveckla de funktioner och synergier som ska ge liv åt torget.

Markanvisningsavtalet innebär att marken är reserverad med ensamrätt åt Serneke under 36 månader för att möjliggöra en fortsatt utveckling, en beräknad byggstart kan ske 2023–2024.

Gör intresseanmälan för Brunnshögstorg

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Kontor/Handel
Byggstatus:
Kommande
Region:
Skåne

Kontaktperson

Karin Ljung

Affärsutvecklare

Östergatan 18, 211 25 Malmö

Visualisering Brunnshög

Visualisering Brunnshög

 

"Närmare till spårvägen än till bilen"

Ulf Malmqvist, bostadsköpare