Campus Eskilstuna

Campus Eskilstuna

Serneke bygger ett nytt campus för Mälardalens högskola i Eskilstuna. Projektet har ett ordervärde omkring 700 miljoner kronor.

Tillsammans med MDH och Eskilstuna kommun skapar vi ett levande och modernt campus där alla verksamheter samlas på ett ställe. Den nya högskolebyggnaden uppförs på Hamngatan i centrum där Sporthallen och Vattenpalatset var belägna. 

Serneke förvärvade i samband med affären aktierna i det fastighetsägande bolaget NYAB av Eskilstuna kommun. I mars 2017 sålde Serneke samtliga aktier i projektbolaget till Hemsö Fastighets AB. Hemsö blev därmed långsiktig ägare och förvaltare av fastigheten. Hyresavtalet med högskolan löper på 20 år.  

Den 12 juni 2017 togs det första spadtaget av två studenter från Mälardalens studentkår. Närvarade gjorde även Paul Pettersson, rektor MDH, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun och Sernekes vd Ola Serneke. Campus Eskilstuna beräknas stå klart våren 2020. Omkring 4 000 studenter och 300 anställda kommer att plugga och arbeta vid det nya campuset. Ytan kommer att vara 20 000 m².

Pressmeddelande 2017-03-14 
Serneke och Pareto säljer Campus Eskilstuna till Hemsö

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Skolor
Byggstatus:
Pågående
Region:
Övrigt
Projektstart:
12 juni 2017
Färdigställande:
2019
Kund:
Mälardalens högskola

Kontaktperson

Patrik Ahlbin

Arbetschef, Eskilstuna/Västerås

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm