Cirkustomten

Cirkustomten

Fastighetsnämnden beslutade att Serneke blir den aktör som får utveckla det attraktiva projektet Cirkustomten i centrala Göteborg, ett stenkast från Avenyn och Götaplatsen. 

Projektet är framtaget tillsammans med arkitektfirman Semrén & Månsson och Skandia Fastigheter, där de senare blir ägare och långsiktig förvaltare av hyresrätterna. Två högre tegelbyggnader placeras mot Södra vägen och på så vis hålls bullret ute från parken och bostadsgårdarna där det bildas lummiga terrasser som en förlängning av parken.

Den tänkta visionen för fastigheten är att uppföra 20 000 m² bostäder fördelat på 250 lägenheter samt 2 000 m² hotellyta, 3 800 m² verksamhetsyta och 11 100 m² garage. 

Verksamhetslokalerna kommer inrymma företag som tar socialt ansvar. Dessa ska integrera människor som har svårt att komma in i arbetslivet och samtidigt bedriva resursbesparande verksamhet som ligger i linje med en hållbar samhällsutveckling.

Detaljplanearbetet för Cirkustomten är ännu inte påbörjat. Som det ser ut i dagsläget blir det säljstart i början av 2022.

Läs mer och gör intresseanmälan på Sernekebostad.se.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Kommande
Region:
Göteborg

Kontaktperson

Anna Tirén

Projektutvecklare

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg