E-City

E-City

E-handelsföretaget Boozt Fashion skulle etablera sig i det nya e-handelsklustret E-City utanför Ängelholm i en 43 500 kvadratmeter stor byggnad. Serneke Anläggning fick i uppdrag att utföra markarbeten på logistikytan.

Uppdraget inkluderade schakt, grundläggning, överbyggnad samt ytarbete utanför själva byggnaden.

– Det är roligt att få vara med i byggnationen av vad som kommer att bli Sveriges största e-handelskluster. Det är ett omfattande projekt om man ser till byggnadens storlek, sa Ronny Nilsson, arbetschef på Serneke, vid tilldelningen av projektet.

Arbetet stod klart våren 2017. Projektet var etapp 2 i uppförandet av E-City Engelholm. Hela området omfattar 77 000 kvadratmeter logistikyta och är beläget i Norra Varalöv utanför Ängelholm. Uppdragsgivaren Queenswall AB är ett dotterbolag till Catena.  

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Skåne
Projektstart:
17 april 2016
Färdigställande:
Våren 2017
Kund:
Queenswall

Kontaktperson

Christoffer Bergqvist

Arbetschef, Malmö

Östergatan 18, 211 25 Malmö