top image

E-City

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Mark/grund
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Skåne
Projektstart:
17 april 2016
Färdigställande:
Våren 2017
Kund:
Queenswall