top image

Gårdsten Centrum / Utsikten

Som ett led i en tioårig utbyggnadsplan för Gårdsten i Göteborg utvecklar vi ett större markområde för hotell, kontor, verksamheter, bostäder, vård och restaurang.

Under hösten 2014 köpte vi 139 000 kvm mark i området, varav en del såldes till GLC för byggnationen av deras nya logistikcenter.

Utbyggnadsplanen för området innebär byggnation i fyra etapper, varav den första etappen bland annat inkluderade GLC som flyttat hela sin verksamhet till Gårdsten, samt byggnation av kontors-och verksamhetslokaler och kontorshotell.

Nu fortsätter vi att utveckla området, bland annat med 300 nya bostäder. Bland annat bygger vi ett högre bostadshus som markerar centrum och den nya samlingsplatsen i Gårdsten. 

Mitt i alltihop skapar vi ett nytt torg som ramas in av caféer, restauranger, vårdcentral, butiker och annat trevligt. En ny saluhall binder ihop torget och blir pricken över i:et.

Säljstart av vårt första bostadsprojekt i Gårdtsen, Utsikten, är beräknad till hösten 2018 och spaden planeras att sättas i marken i början av 2019.

Läs mer och gör intresseanmälan på Sernekebostad.se.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Kontor/Handel
Byggstatus:
Pågående
Region:
Göteborg

Kontaktpersoner

David Lehtonen

Projektutvecklare

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg