top image

Göteborg Energi Rantorget

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Kontor/Handel
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Göteborg
Projektstart:
1 maj 2011
Färdigställande:
Sommaren 2014

Kontakt

Daniel Åstenius

  • VD, Bygg
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 031-712 97 03