Hemvistet

Hemvistet

När stadsdelen Hyllie i Malmö växer är vi med och bidrar med lägenheter och lokaler på uppdrag av MKB Fastighets AB. Ordern är värd omkring 160 miljoner kronor och projektet ska stå klart första kvartalet 2019.

Flerfamiljshusen i Hyllie går under namnet Hemvistet och består av 108 lägenheter och fem lokaler fördelat på tre huskroppar. Husen byggs i tio våningar och har en bruttoarea på drygt 10 000 kvadratmeter.

Byggstart skedde hösten 2017 och Hemvistet ska stå klart i första kvartalet 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Skåne
Kund:
MKB Fastighets AB

Kontaktperson

Rachad Azar

Affärschef, Skåne

Östergatan 18, 211 25 Malmö