Karlatornet

Karlatornet

Nu får Göteborg sin första riktiga skyskrapa som också blir Nordens högsta byggnad. Byggnaden blir 245 meter hög och dess placering på Lindholmen gör att dess siluett kommer att vara synlig både från älven och från stadens centrum. Ola Serneke, VD och grundare till Serneke, är själv initiativtagare till projektet.

Redan för tio år sedan började Ola Serneke att arbeta med projektet som omfattar en markyta på ca 32 000 kvm. Området, som kallas Karlastaden, utvecklar vi i egen regi och har en beräknad omsättning på ca tio miljarder kronor över sex-sju år.

– Det är självklart mycket hedrande att vi på Serneke har haft möjligheten att vara med och utveckla detta prestigefyllda projekt. Vi har jobbat med det här under nästan tio år så det är extra tillfredsställande att vi nu kommer igång. Hela företaget känner enorm stolthet och tillförsikt, säger Ola Serneke.

När man bygger en skyskrapa är det viktigt med en stabil bas. Som Göteborg.

Karlatornet är en del av stadsdelen Karlastaden som totalt kommer bestå av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service.

Göteborgs Kommunfullmäktige har bestutat om Vision Älvstaden. I visionen framgår det att området ska utformas på ett sätt som helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Karlastaden och skyskrapan kommer att utvecklas i denna anda. Avsikten är att skapa en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse och som lever hela dygnet, alla dagar.

Det började med en arkitekttävling
Med anledning av det omfattande byggprojektet initierade vi en arkitekttävling i januari 2014 i samråd med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Älvstranden Utveckling AB. Den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill (SOM) vann tävlingen att rita skrapan. Men lika stor del i vinsten har deras samarbetspartner - den välrenommerade danska arkitektbyrån Entasis, vars ansvarsområde var planläggningen av Karlastaden.

Den vinnande byggnaden
Enligt juryn är SOMs vinnande förslag ”både enkel och intresseskapande i sin formgivning. Med enkla medel varierar byggnaden i både höjd och i sidled med en lek med fasadens material i betong och glas. Det är intresseväckande och intrikat gestaltat.”

Juryns motivering var:
”Ett identitetsskapande förslag som tar ett smart helhetsgrepp om både skyskrapa och stadsmiljö. Förslaget integrerar närmiljön till en helhet som ger möjlighet till en levande stadsmiljö. Skyskrapans tydliga identitet ger karaktär och vitalitet till Lindholmen och blir Göteborgs nya landmärke och stolthet.”

Om Skidmore, Owings & Merill (SOM)
Skidmore, Owings & Merrill är en amerikansk arkitektbyrå vilken grundades i Chicago 1936 som en ingenjörs- och arkitektfirma av Louis Skidmore och Nathaniel Owings. 1939 trädde John O. Merrill in i företaget. Byrån öppnade sitt första kontor i New York 1937 och har sedan vuxit till en av världens största arkitektkontor med specialisering på stora kontorshus. Det var SOM som i stor skala introducerade modernistiska höghus med glasfasader. Firman har ritat några av världens högsta byggnader, till exempel John Hancock Center i Chicago 1969, Sears Tower i Chicago 1973 och Burj Khalifa i Dubai 2010.

Om Entasis
Entasis är en dansk arkitektbyrå som grundades av Kristian och Signe Cold 1996. Genom åren har man ritat flera kända byggnader och fått en mängd utmärkelser. De slog igenom med sitt första stora projekt – den nya huvudentrén till Köpenhamns Zoo. Andra projekt som Entasis har på meritlistan är Emaljehaven i Köpenhamn (som fick det danska Betonelement priset 2009). Och, inte minst, Carlsberg Byen som de vann första pris med på World Architecture Festival i Barcelona 2009.

Hör Ola Serneke berätta om den uppdaterade tidplanen för Karlatornet

Läs mer och gör intresseanmälan på Sernekebostad.se

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Anläggning / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus / Kontor/Handel
Byggstatus:
Pågående
Region:
Göteborg
Kund:
Egenutvecklat

Kontaktperson

Fredrik Lindh

Projektchef

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg