Kosterbåten

Kosterbåten

Vi har utvecklat och bygger hyresrätter och ett long stay-hotell i Västra hamnen i Malmö.

Vi har sålt bolaget Kosterbåten AB som innehåller fastigheten Kosterbåten 2 i Västra hamnen i Malmö. Köpare är Executive Property Development Europe AB och Fastighets AB Hemporten, vars andelar kommer att omfatta 60 respektive 40 procent av ägandet i fastigheten.

Vi har utvecklat planen för fastigheten som omfattar ett long stay-hotell med 65 rum, för vilka hyresavtal tecknats med Apartments by the More Hotel AB, samt 42 hyresrättslägenheter.

I samband med försäljningen tecknade vi ett totalentreprenadavtal för att genomföra produktionen av hotell och lägenheter. Projektet beräknas vara klart under andra kvartalet 2022.

Kortfakta

Typ av projekt:
Bostadshus / Övrigt
Byggstatus:
Pågående
Region:
Skåne / Syd
Kund:
Executive Property Development Europe AB och Fastighets AB Hemporten

Kontaktperson

Stefan Rosenlöf

Arbetschef, Malmö

Östergatan 18, 211 25 Malmö