Kvarteret Gräslöken

Kvarteret Gräslöken

Vi har byggt 92 hyreslägenheter åt Bostadsbolaget i Göteborgs nya stadsdel Kvillebäcken. Bostadsområdet är under uppbyggnad och kommer sammanlagt innefatta 2000 nya lägenheter.

Kvillebäcken ligger endast 6 minuter från Göteborgs centrum. I detta område fick vi förtroendet av Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) att på totalentreprenad uppföra Kv. Gräslöken bestående av 92 st hyreslägenheter fördelat på tre huskroppar. Byggnationen påbörjades under sommaren 2012 och avslutades hösten 2014.

För projektet gällde Fastighetskontorets program för miljöanpassat byggande i Göteborg och byggnaden uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver.

Flertalet bolag inom Serneke-koncernen var involverade i detta projekt. 

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Göteborg / Väst
Projektstart:
1 maj 2012
Färdigställande:
Höst 2014
Kund:
Bostadsbolaget

Kontaktperson

Shahroz Sahba

Regionchef, Väst

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg