Kvarteret Kusin Vitamin

Kvarteret Kusin Vitamin

Vi fick i uppdrag av Svenska bostäder AB att bygga Kvarteret Kusin Vitamin i Annedal, Stockholm, bestående av 113 lägenheter.

Projektet var en totalentreprenad omfattande 113 lägenheter fördelat på tre huskroppar samt underbyggt garage och källarutrymmen.

Projektet avslutades under 2012 och projeksumman uppgick till cirka 140 miljoner kronor.

Foton: Sten Jansin

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Stockholm / Öst
Färdigställande:
2012
Kund:
AB Svenska Bostäder

Kontaktperson

Daniel Åstenius

VD, Karlastaden

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg