Kvarteret Valvankaret

Kvarteret Valvankaret

Vi bygger kvarteret Valvankaret för Riksbyggen i Stockholm. Uppdraget innebär byggnation av 82 hyresrätter till ett värde av cirka 100 miljoner kronor.

Projektet är en samverkansentreprenad och innefattar byggnation av ett punkthus med garage, varpå det byggs ett hus med fjorton våningar.

- Projektet är speciellt i och med att staden ställt stora krav på gestaltning och detaljutformning. Trots att det är en hög byggnad ska den passa in i området. Det kommer också att bli ett energisnålt hus som minst uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver. Det ska bli kul att genomföra projektet i samverkan med Serneke, säger Kourous Nabavieh, projektledare på Riksbyggen.


Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Stockholm
Färdigställande:
Januari 2018
Kund:
Riksbyggen

Kontaktperson

Göran Viklund

Arbetschef, Stockholm

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm