Kvarteret Björnlandet

Kvarteret Björnlandet

På uppdrag av AB Svenska Bostäder uppför vi kvarteret Björnlandet bestående av flerfamiljshus med 158 lägenheter, lokaler och förskoleverksamhet. Kvarteret ligger i Norra Djurgårdsstaden och kontraktssumman är på 350 miljoner.

Hela kvarteret i Norra Djurgårdsstaden kommer även byggas under mark med garagevåning och ovanpå garaget blir det tre punkthus och ett bågformat lamellhus.

Lamellhuset är sex våningar högt med en indragen sjunde våning. I svängen byggs en lokal mot det lilla torget.

Punkthusen är åtta våningar höga med en indragen nionde våning. De lägre byggnadsdelarnas tak utformas till terrasser. I det södra punkthuset ut mot nya parken byggs en förskola.

Arbetet inleddes i slutet av 2014 och beräknas stå klart i slutet av 2017.   

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Stockholm
Kund:
AB Svenska Bostäder

Kontaktperson

Niklas Wirström

Affärsområdesutvecklingschef, Öst

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm