Kvarteret Järnmalmen

Kvarteret Järnmalmen

Vi bygger 183 lägenheter i Kv Järnmalmen på Nissastrand i Halmstad. Den 3 oktober 2017 tecknades kontrakt med Halmstads Fastighets AB (HFAB) om en totalentreprenad värd omkring 240 miljoner kronor.

Kv Järnmalmen är det sista kvarteret som färdigställs på Nissastrand-området i Halmstad. Av de 183 hyresrätterna som Serneke bygger i Kv Järnmalmen kommer en del att fungera som seniorboende. Utöver lägenheterna ska även ett underjordiskt garage byggas.

– Jag tycker det är oerhört glädjande att samarbetet mellan HFAB och Serneke fortsätter att utvecklas. Det är viktigt med kontinuitet för att kunna leverera kostnadseffektiva bostäder till allmännyttan. Vi ser detta avtal som ytterligare en bekräftelse på att vårt arbetssätt uppskattas och är en framgångsfaktor, säger Daniel Åstenius, VD på Serneke Bygg.

 – Det råder stor bostadsbrist i Halmstad och nyproduktion är viktig för att öka utbudet av lägenheter och därigenom bidra till fortsatt tillväxt för staden, säger Marie Thelander Dellhag, VD på Halmstads Fastighets AB.

Projektering av Kv Järnmalmen startade under hösten 2017 och byggstart skedde i mars 2018. Kv Järnmalmen förväntas stå färdigt under 2020.

Serneke är sedan tidigare igång med två ytterligare bostadsprojekt i Halmstad, 72 hyreslägenheter i Kv Krusbäret samt 179 hyreslägenheter i Kv Borgen, det senare även det för HFAB.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Halland
Färdigställande:
2020
Kund:
Halmstads Fastighets AB

Kontaktperson

Viktor Nagenius

Affärschef, Halland/Kronoberg

Slottsmöllan 14F, 302 31 Halmstad