top image

Kvarteret Nymfen

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Skåne
Projektstart:
1 september 2017
Färdigställande:
Vintern 2018
Kund:
LKF

Kontakt

Rachad Azar

  • Arbetschef, Malmö
  • Östergatan 18, 211 25 Malmö
  • 0709-90 49 32