Kvarteret Skogsstjärnan / Skogsklockan

Kv Skogs- stjärnan /  Skogs-klockan 

Svenska Bostäder har tilldelat oss uppdraget att bygga 108 hyreslägenheter i kvarteret Skogsstjärnan /Skogsklockan i Hässelby, Stockholm. Projektet byggs till ett värde av cirka 200 miljoner kronor.

Projektet innefattar byggnation av två huskroppar med lägenheter på 2-5 rum och kök. I entreprenaden ingår även byggnation av ett parkeringshus i två våningar.

I projektet har det lagts fokus på att skapa en varierad fasad med mjuka färgkombinationer. Taken är beklädda med sedum för att ansluta till den bakomliggande naturen. Projektet ska stå klart i slutet av 2017.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Stockholm
Färdigställande:
2017

Kontaktperson

Göran Viklund

Arbetschef, Stockholm

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm