top image

Kvibergs Terrasser

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Göteborg
Projektstart:
1 september 2012
Färdigställande:
2014

Kontakt

Daniel Åstenius

  • VD, Bygg
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 031-712 97 03