Nacka Strand

Nacka Strand

I slänten ned mot kända Hotell J i Nacka Strand bygger vi 14 lägenheter med utsikt över Stockholms inre skärgård.

Huset kommer vara asymmetriskt med olika terrasserade nivåer och ett balkongsystem som omgärdar byggnaden på alla sidor. Fasaden kommer kläs med träpanel i kombination med en putsad sockelvåning. Området runt huset är kuperat och några meter från huset kommer det anläggas en japaninspirerad park med dagvattendammar.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Stockholm / Öst
Kund:
Patriam

Kontaktperson

Erik Carmestedt

Arbetschef, Stockholm

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm