top image

Näverlurs-<br />gatan

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Göteborg
Projektstart:
1 september 2014
Färdigställande:
Höst 2017
Kund:
Poseidon

Kontakt

Johan Sjöberg

  • Arbetschef, Göteborg
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0703-58 70 85