Pergolan

Pergolan

Vi bygger kontorshuset Pergolan i Skövde på uppdrag av Kreativa Hus i Skövde AB. Ordern är värd omkring 99 miljoner kronor. 

Kontorshuset Pergolan blir en helt ny byggnad i Gothia Science Park i Skövde och tillför området drygt 6 000 kvadratmeter kontorsyta i sju plan. Beställare är Kreativa Hus Skövde AB, ett helägt kommunalt bolag vars uppdrag är att tillhandahålla lokaler för expansion och nyetableringar för företag.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att vidareutveckla Gothia Science Park! Kreativa Hus är en ny beställare för oss och det är alltid roligt med nya samarbeten. Vår målsättning är att skapa ett gott samarbete och en fantastisk anläggning som fyller sin funktion under lång tid, säger Mats Hagnert, arbetschef på Serneke Bygg.

Byggstart skedde oktober 2017 och Pergolan ska vara färdig för inflyttning i mars 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Kontor/Handel
Byggstatus:
Pågående
Region:
Västra Götaland
Projektstart:
2 oktober 2017
Färdigställande:
Mars 2019
Kund:
Kreativa Hus i Skövde AB

Kontaktperson

Mats Hagnert

Arbetschef, Alingsås

Göteborgsvägen 16, 441 32 Alingsås