Sävlången / Idlången

Sävlången / Idlången

Vi har tecknat ett totalentreprenadsavtal med Stockholmshem gällande uppförandet av 160 bostäder i Årsta. 

Projektet, som ligger inom fastigheterna Sävlången 2 och Idlången 3, ingår i det så kallade Årstastråket där Stockholms stad planerar att skapa cirka 3 000 nya bostäder för 7 500 invånare under en period av minst tio år i ett centralt och attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik, rekreation och service.

Entreprenaden omfattar, förutom bostäder, även en förskola med fyra avdelningar, garage med 45 stycken p-platser under gårdsbjälklag och ett antal komplementbyggnader.

– Projektet är helt i linje med vår önskade projektportfölj där vi satsar mot allmännyttan och privata fastighetsbolag som själva förvaltar sina fastigheter under lång tid. Det känns riktigt kul att ännu en gång få förtroendet av Stockholmshem och att få vara delaktiga i att bygga bort bostadsbristen i Stockholm, säger Niklas Wirström, arbetschef på Serneke Bygg Öst.

Projektering startade i december 2017 och projektet sträcker sig till andra kvartalet 2021.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Kommande
Region:
Stockholm
Kund:
Stockholmshem

Kontaktperson

Niklas Wirström

Affärsområdesutvecklingschef, Öst

Rosenlundsgatan 50, 118 63 Stockholm