Sege Park

Sege Park

I slutet av 2017 blev Serneke tilldelad en markreservation för att bygga bostäder i Sege Park i Malmö. Här kommer vi bygga 150 nya och smarta bostäder med fokus på hållbara lösningar.

Detta görs bl a genom ett samarbete med LTH (Lunds Tekniska Högskola) kring energitekniska lösningar såsom solceller. Även samarbete med institutioner vid Lunds universitet kring att skapa en ”Neighbourhood Hub” med gemensamma servicefunktioner för de boende såsom kafé, workshop, minigym och övernattningslägenhet.

Ett tingotek, där de boende kan dela och byta grejer med varandra och använda lokalt rekryterad arbetskraft vid byggnationer samt en idéverkstad tillsammans med skolbarnen i Sege kring den framtida miljön.

Läs mer och gör intresseanmälan på Sernekebostad.se

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Kommande
Region:
Skåne

Kontaktperson

Caroline Andersson

Sälj- och Marknadskoordinator

Östergatan 18, 211 25 Malmö