top image

Partille Kulturum

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Göteborg
Projektstart:
1 november 2013
Färdigställande:
Vintern 2016
Kund:
PartilleBo

Kontakt

Daniel Åstenius

  • VD, Bygg
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 031-712 97 03