Spiggan / Konduktören

Spiggan / Konduktören

Vi bygger 107 lägenheter i stadsdelen Sorgenfri i centrala Malmö för HSB. 

Som totalentreprenör producerar vi 107 lägenheter fördelade på två fastigheter i en del av Sorgenfri som tidigare varit ett småskaligt industriområde och som nu formas till nya bostadskvarter.

På fastigheten Spiggan 1 byggs 55 bostadsrätter för brf Konduktören. På Spiggan 2 är det 52 hyresrätter som ska produceras. Projektet omfattar även byggnation av källare och garage under båda fastigheterna.

– Serneke har i över ett års tid samverkat med HSB och projekterat fram bygglovshandlingar som mynnat ut i detta intressanta projekt där vi som entreprenörer fått vara med och påverka i ett väldigt tidigt skede. Jag tror på denna typen av upphandlingar som gynnar samtliga inblandade parter, säger Rachad Azar, arbetschef för Serneke Bygg.

 – Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i projektet som leder till fler bostäder till HSB:s medlemmar och bosparare. Projektutvecklingen i Sorgenfri har skett under längre tid och vi är glada över att spaden inom kort kommer i marken, säger Pernilla Nevsten Regionchef HSB ProjektPartner region Syd.

Byggstart skedde våren 2018 och inflyttning är beräknad till slutet av 2020.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Byggstatus:
Pågående
Region:
Skåne
Kund:
HSB

Kontaktperson

Rachad Azar

Affärschef, Skåne

Östergatan 18, 211 25 Malmö