top image

Stockholms stadsmuseum

På uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholms stad rustade vi upp och renoverade den anrika byggnad vid Slussen som idag är Stockholms stadsmuseum. Byggnaden uppfördes 1663 och är byggnadsminnesförklarad.

Syftet med renoveringen var att skapa ändamålsenliga lokaler för museets publika verksamhet. I det ingick bland annat att göra byggnaden mer tillgänglighetsanpassad, förbättra brandsäkerheten samt fräscha upp byggnadens yttre. Samtidigt ska de kulturhistoriska värdena som finns i byggnaden skulle bibehållas och utvecklas. Stadsmuseet invigs våren 2019.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Bygg
Typ av projekt:
Övrigt
Byggstatus:
Färdigställt
Region:
Stockholm
Kund:
Stockholms stad

Kontaktpersoner

Mathias Sjö

Arbetschef, Stockholm

Franzéngatan 1B 6 tr, 112 51 Stockholm