Annebergs centrum

Annebergs centrum

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun har utsett Serneke till exploatör av nya Annebergs centrum genom en markanvisningstävling. 

Sernekes vinnande förslag innehåller 158 bostäder i form av radhus och småskaliga flerbostadshus. Området får både bostadsrätter, hyresrätter och ett seniorboende.

Serneke och Kungsbacka kommun kommer nu gemensamt att ta fram ett markanvisningsavtal samt inleda detaljplanearbete. Utbyggnaden kommer att ske etappvis.

Läs mer och gör intresseanmälan på vår nyproduktion i Kungsbacka på Serneke Bostad.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Projektutveckling / Bygg
Typ av projekt:
Bostadshus
Region:
Region Väst

Kontaktperson

Jon Blomberg

Affärschef, Projektutveckling, Väst

Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg